Widok zawartości stron

Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Założeń Planu

Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Założeń Planu w formie debaty publicznej: "Założenia do opracowania projektu Planu Urządzania Lasu".

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż zwołuje się posiedzenie Komisji Założeń Planu (KZP) w formie debaty publicznej oraz informuje o możliwości udziału społeczeństwa w obradach Komisji.

Posiedzenie Komisji odbędzie się dnia: 18.04.2016r.

Rozpoczęcie obrad: godz. 10:00

Miejsce obrad: Hotel "Sommer Residence Hotel & Spa" Kuniów 101 a, 46-200 Kuniów, tel. 77 887 58 88

W trakcie posiedzenia ustalane będą Założenia do projektu Planu Urządzania Lasu oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu Planu Urządzania Lasu opracowanego na lata 2019-2028 dla Nadleśnictwa Kluczbork.

Nadleśnictwa i inne