LISTA Aktualności LISTA Aktualności

Ptasia grypa (HPAI)

W związku z wystąpieniem w powiatach Kędzierzyńsko-Kozielskim i Namysłowskim wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wszelkie przypadki podejrzeń ptasiej grypy należy bezzwłocznie zgłaszać do powiatowych lekarzy weterynarii, lekarzy weterynarii prywatnej praktyki, leśniczych ds. łowieckich.

  

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych

Dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Aktualne informacje na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii

W załączniku wytyczne dla myśliwych.