Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Certyfikaty PEFC i FSC® to najbardziej znane na świecie systemy poświadczające, że drewno wykorzystany do produkcji certyfikowanego wyrobu pochodzi z lasu, w którym prowadzona gospodarka uwzględnia zasady ochrony środowiska, aspekty społeczne i ekonomiczne.

Pierwszy certyfikat Gospodarki Leśnej FSC® Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach otrzymała 11 marca 1996 roku. Aktualny certyfikat – FSC® SGS-FM/COC-011541 ważny jest od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2024 roku. Certyfikat potwierdza że gospodarka leśna w nadleśnictwach RDLP Katowice prowadzona jest racjonalnie, w poszanowaniu interesów lokalnych społeczności oraz poszanowaniu praw pracowniczych

Nadleśnictwo Kluczbork posiada ważny od dnia 21.12.2018r. do 20.12.2021r. certyfikat gospodarki leśnej BVCPL/PEFCFM/10 wydany przez SGS Polska Sp. z o.o. Certyfikat potwierdza prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej uwzględniającej zarówno potrzeby społeczne jak i ekonomiczne, a przede wszystkim zapewniającej poszanowanie i ochronę środowiska naturalnego. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie systemów certyfikacji zaświadczających o prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej.

Materiały do pobrania