Gekennzeichneter Inhalt

Jesienne prace w lesie

Jesień to okres intensywnych prac w lesie, na bieżąco pozyskiwane jest drewno, prowadzi się jesienne nasadzenie upraw, które choć w mniejszym rozmiarze niż wiosną, również wymagają sporo wysiłku.

    Prowadzimy zbiór nasion - obecnie takich gatunków jak buk i dąb, ale niedługo zacznie się zbiór szyszek sosnowych ze specjalnie wyselekcjonowanych drzewostanów.

   Pełną parą natomiast trwa kampania tak zwanego awansowego przygotowania gleby. Prace te polegają na orkach wszystkich tych powierzchni, które będziemy odnawiać wczesną wiosną przyszłego roku.


Hodowla Lasu

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących oraz kształtowanie nowych z respektowaniem warunków i procesów naturalnych poprzez:

- stopniowe osiąganie zgodności biocenozy leśnej z warunkami biotopów,

-  zapewnienie produkcji drewna i innych użytków,

-  kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu oraz przyjaznych powiązań gospodarki leśnej z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Zadania hodowlane każdego nadleśnictwa wynikają z Planu Urządzenia Lasu zatwierdzanego przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

 

Rozmiar prac hodowlanych średniorocznie na lata 2009- 2018 w Nadleśnictwie Kluczbork przedstawia się następująco:

- odnowienia i zalesienia – 200 ha

Celem prac odnowieniowych lasu jest inicjowanie i kształtowanie młodego pokolenia lasu mającego zająć miejsce dotychczasowych drzewostanów, ustępujących bądź to w toku użytkowania przy zastosowaniu określonych rębni, bądź też zniszczonych przez klęski żywiołowe ( pożary, śniegi, żery owadów, grzyby pasożytnicze, itp.).
- poprawki i uzupełnienia – 25 ha

Poprawki i uzupełnienia są to zabiegi hodowlane polegające na dosadzaniu młodych drzewek w uprawach i młodnikach, w których z różnych przyczyn powstały luki i przerzedzenia.

- pielęgnowanie gleby – 227 ha

Pielęgnowanie gleby obejmuje czynności gospodarcze przeprowadzane w uprawach polegające na spulchnieniu gleby, niszczeniu chwastów oraz wzruszeniu pokrywy glebowej wokół młodych drzewek.

- pielęgnowanie upraw (czyszczenia wczesne) – 128 ha

Celem czyszczeń wczesnych jest uzyskanie pożądanego składu gatunkowego uprawy i form zmieszania oraz szybkie doprowadzenie do zwarcia poprzez usuwanie lub hamowanie wzrostu zbędnych domieszek, łagodzenie różnic wysokości drzew, usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów, przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów, usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych.

- pielęgnowanie młodników ( czyszczenia późne) – 196 ha

Celem czyszczeń późnych jest utrzymanie zwarcia, kształtowanie składu gatunkowego i form zmieszania zgodnie z warunkami naturalnymi oraz zapewnienie stabilności szybko przyrastającego wówczas drzewostanu. W czyszczeniach późnych usuwa się lub hamuje wzrost drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, usuwa lub ogławia zbędne domieszki pozostałe z okresu czyszczeń wczesnych, przerzedza nadmiernie zagęszczone partie młodnika, usuwa drzewa chore i opanowane przez szkodniki oraz popiera gatunki występujące w niedoborze.

- melioracje agrotechniczne – 197 ha

Melioracje agrotechniczne oznaczają w gospodarstwie leśnym różne zabiegi mające na celu polepszenie warunków glebowych.

- trzebieże wczesne – 355 ha

Celem trzebieży wczesnych jest kształtowanie jakości i produkcyjności drzewostanu poprzez wybór drzew dorodnych oraz wyznaczanie i usuwanie drzew szkodliwych.

- trzebieże późne – 825 ha

Celem trzebieży późnych jest doprowadzenie drzewostanu do etapu finalnego, jakim jest drzewostan dojrzały do odnowienia. Drzewostan taki powinien cechować się pożądanym składem gatunkowym, wysoką jakością i pełnym zadrzewieniem.

 

Monitoring zmian dotyczących pozyskania drewna, wybranych zagadnień z hodowli lasu: odnowień, zalesień, zabiegów pielęgnacyjnych i oceny upraw znajdują się poniżej: http://www.katowice.lasy.gov.pl/documents/18148/26193071/02_04_2015_monitoring+wybranych+zada%c5%84%20hodowlanych+za+2014r.xlsx