Zasoby leśne

Lasy wokół Kluczborka położone są w zasięgu V Krainy Śląskiej , a częściowo ( obręb Gorzów Śląski ) w zasięgu VI Krainy Małopolskiej .

Hodowla lasu

Jesień to okres intensywnych prac w lesie, na bieżąco pozyskiwane jest drewno, prowadzi się jesienne nasadzenie upraw, które choć w mniejszym rozmiarze niż wiosną, również wymagają sporo wysiłku.

Łowiectwo

W dniu 8 października, w Bogacicy koło Kluczborka, odbył się Regionalny Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców oraz Próby Pracy Posokowców.

Ochrona przyrody

W lasach zarządzanych przez PGL LP przyroda chroniona jest na wiele sposobów. Rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa – to niektóre z nich.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Kluczbork zgodnie z ustawą o lasach zobowiązane jest służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Wyłuszczarnia nasion

Galeria przedstawiająca pracę na SON i wyłuszczarni.

Stacja oceny nasion

Galeria przedstawiająca pracę na SON i wyłuszczarni.