Aktualności

W Nadleśnictwie Kluczbork odbyły się w środę (13 czerwca) „Warsztaty urządzeniowe dot. inwentaryzacji zapasu w obecnej rewizji”. Spotkanie związane było z zakończeniem prac terenowych wykonywanych w ramach kolejnej rewizji Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kluczbork na lata 2019-2028.

Wydarzenia

Już po raz jedenasty Klub Posokowca wspólnie z Komisją Kynologiczną ORŁ w Opolu oraz Nadleśnictwem Kluczbork organizuje w dniach 02-06 listopada 2017 roku, kolejny XI Memoriał im. Ks. Benedykta Gierszewskiego, czyli ocenę pracy posokowców w naturalnym łowisku.

Sprzedaż drewna i choinek

W związku z RODO podajemy treść wprowadzonego zapisu do regulaminów sprzedaży

Oferta łowiecka

Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Kluczbork zaprasza myśliwych indywidualnych oraz grupy myśliwych zorganizowanych.

Zagrożenie pożarowe

Przełom zimy i wiosny to okres, kiedy gwałtownie wzrasta liczba pożarów w lasach. Wysuszona po zimie trawa i runo leśne są łatwopalne, a pożar rozprzestrzenia się bardzo szybko.

Zakazy wstępu do lasu

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.