Aktualności

W lutym tego roku w nadleśnictwie Kluczbork rozpoczął się coroczny zimowy zbiór szyszek.

Wydarzenia

W dniu 8 października, w Bogacicy koło Kluczborka, odbył się Regionalny Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców oraz Próby Pracy Posokowców.

Sprzedaż drewna i choinek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż detaliczną surowca drzewnego w każdym ze swoich leśnictw.

Oferta łowiecka

Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Kluczbork zaprasza myśliwych indywidualnych oraz grupy myśliwych zorganizowanych.

Zagrożenie pożarowe

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla 42 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich.

Zakazy wstępu do lasu

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.