Położenie

Informacje ogólne

Historia

Historia Nadleśnictwa Kluczbork

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty rozwojowe LP

Nadleśnictwo Kluczbork planuje w 2018 roku otworzyć punkt sprzedaży dziczyzny.