Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie Nadleśnictwa zlokalizowanych jest  29 szt. pomników przyrody

Podstawa prawna

oodział

leśnictwo

gmina

gatunek

ilość

OBRĘB GORZÓW ŚLĄSKI

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 72 z dnia 26.10.2005 r.

86 d

Tęczynów

Gorzów Śląski

Sosna zwyczajna

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 72 z dnia 26.10.2005 r.

223 a

Bąków

Lasowice Wielkie

Dąb szypułkowy

1

OBRĘB LASOWICE MAŁE

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 72 z dnia 26.10.2005 r.

179 a

Lasowice Małe

Lasowice Wielkie

Dąb szypułkowy

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 72 z dnia 26.10.2005 r.

160 a

Jasienie

Lasowice Wielkie

Dąb szypułkowy

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 72 z dnia 26.10.2005 r.

189 k

189 j

Lasowice Małe

Lasowice Wielkie

Dąb szypułkowy

2

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 15 z dnia 28 lutego 2008r.

191 d

Lasowice Małe

Lasowice Wielkie

Dąb szypułkowy

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 15 z dnia 28 lutego 2008r.

191 d

Lasowice Małe

Lasowice Wielkie

Dąb szypułkowy

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 15 z dnia 28 lutego 2008r.

191 d

Lasowice Małe

Lasowice Wielkie

Dąb szypułkowy

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 15 z dnia 28 lutego 2008r.

151 a

Lasowice Małe

Lasowice Wielkie

Dąb szypułkowy

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 15 z dnia 28 lutego 2008r.

181 c

Lasowice Małe

Lasowice Wielkie

Dąb szypułkowy

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 15 z dnia 28 lutego 2008r.

182 h

Lasowice Małe

Lasowice Wielkie

Dąb szypułkowy

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 15 z dnia 28 lutego 2008r.

151 c

Lasowice Małe

Lasowice Wielkie

Dąb szypułkowy

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 15 z dnia 28 lutego 2008r.

180 f

Lasowice Małe

Lasowice Wielkie

Dąb szypułkowy

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 15 z dnia 28 lutego 2008r.

180 a

Lasowice Małe

Lasowice Wielkie

Dąb szypułkowy

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 15 z dnia 28 lutego 2008r.

209 a

Lasowice Małe

Lasowice Wielkie

Buk zwyczajny

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 15 z dnia 28 lutego 2008r.

209 a

Lasowice Małe

Lasowice Wielkie

Buk zwyczajny

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 15 z dnia 28 lutego 2008r.

46 fx

Jasienie

Lasowice Wielkie

Dąb szypułkowy

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 15 z dnia 28 lutego 2008r.

199 f

Tuły

Lasowice Wielkie

Buk zwyczajny

1

OBRĘB ZAMECZEK

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 72 z dnia 26.10.2005 r.

220 m

Zameczek

Kluczbork

Dąb szypułkowy

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 15 z dnia 28 lutego 2008r.

92 c

Żabieniec

Kluczbork

Modrzew europejski

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 15 z dnia 28 lutego 2008r.

92 c

Żabieniec

Kluczbork

Modrzew europejski

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 15 z dnia 28 lutego 2008r.

92 c

Żabieniec

Kluczbork

Modrzew europejski

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 15 z dnia 28 lutego 2008r.

92 c

Żabieniec

Kluczbork

Modrzew europejski

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 15 z dnia 28 lutego 2008r.

89 d

Żabieniec

Kluczbork

Dąb szypułkowy

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 15 z dnia 28 lutego 2008r.

89 d

Żabieniec

Kluczbork

Dąb szypułkowy

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 15 z dnia 28 lutego 2008r.

88 k

Żabieniec

Kluczbork

Buk zwyczajny

1

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 15 z dnia 28 lutego 2008r.

41 a

Zawiść

Pokój

Dąb szypułkowy

1