Użytkowanie lasu

UŻYTKOWANIE LASU- Dział gospodarki leśnej zajmujący się uzyskiwaniem z lasu różnorodnych płodów i surowców przekształcanych następnie w określone wyroby dostarczane odbiorcom.
Głównym przedmiotem użytkownia lasu jest drewno.

POZYSKANIE DREWNA- Proces produkcyjny związany z wyrębem, wyróbką, i transportem drewna wraz z pracami przygotowawczymi i zakończeniowymi, jak np. z oznaczeniem zrębów, dokonywaniem szacunków brakarskich na pniu, przygotowaniem i zabezpieczeniem właściwej organizacji i sprzętu oraz odbioru, składowania i konserwacji drewna.

Nadleśnictwo  Kluczbork  prowadzi działalność  gospodarczą w oparciu o plany urządzania gospodarstwa leśnego na powierzchni  18,9 tys. ha pozyskując  rocznie 99,5 tys. m3 drewna ( so , db , bk , ol , brz , św , jd , md ) w ramach użytkowania głównego które obejmuje użytkowanie rębne i przedrębne. W ramach użytkowania przedrębnego wykonuje się czyszczenia późne i trzebierze selekcyjne. Użytkowanie rębne ma na celu zastąpić stary drzewostan nowym pokoleniem któremu ma stworzyć odpowiednie warunki dalszego rozwoju i wzrostu. Cele te uzyskuje się poprzez zastosowanie odpowiednich rębni. W Nadleśnictwie Kluczbork stosuje się rębnie: zupełne, częściowe, gniazdowe i stopniowe.


Lasy  kluczborskie  dostarczają  wysokiej  klasy  surowiec tartakom , fabrykom mebli , zakładom  papierniczym . Część  drewna  eksportowana  jest  do  Zachodniej  Europy. W drewno  opałowe  zaopatrywany  jest  rynek  lokalny  .